Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз навчально-виховної діяльності

Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

за 2018-2019 н. р.

     Педагогічний колектив Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2018-2019 н. р. працював відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління  всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів школи, над втіленням у життя законодавства про реформування і розвиток загальноосвітньої школи, дотримувалися норм Конвенції про права дитини. Повністю забезпечувалося право дітей 6-18 років на повну загальну середню освіту.

     Система методичної роботи сконцентрована навколо науково-методичної проблеми школи: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». У 2018-2019 н. р. школа працювала над V етапом реалізації проблеми.

     Уся робота педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

     Розв’язання проблем та завдань школи, затверджених педколективом на 2018-2019 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та  позакласній виховній діяльності.

У школі протягом навчального року, окрім денної форми навчання, відкрито екстернат, на якому навчалися діти, які проживають на непідконтрольній території (3 учні), які проживають у Свято –Успенскій Святогірській лаврі (2 учні) та 1 учень з іншого населеного пункту, що відноситься до місцевої сільської ради. 

Результатом навчально-виховної роботи педколективу стало те, що всі учні 1-8-х та 10  класів переведені до наступних класів,  учні 9, 11 класу випущені зі школи.

Розділ І. Загальні відомості про учнів

Структура контингенту учнів закладу

Структура контингентуПочаткова школаОсновна школаСтарша школаЕкстернат Усього по школі
Кількість учнів363510681 (87)
Загальна кількість класів451310 (11)

                                                             Кількість учнів пільгових категорій

Ступінь, КласВПОПід опікоюНапівсиротиБагатодітніПостраждалі від ЧАЕСДіти з інвалідністю
1 25  
2  14  
3116  
41  6  
І23121  
5   2  
6   1  
721 1 1
8   5 1
9  11  
ІІ21110 2
10114  
       
ІІІ1 14  
І-ІІІ54335 2

Колектив школи цілеспрямовано працює над питанням охорони прав дитини.Здійсненнясоціальної підтримки та матеріальної допомоги дітям пільгового контингенту є важливим напрямком діяльності колективу. Діти пільгових категорій отримують  речову допомогу у ході різноманітних акцій, постійно знаходяться в полі зору адміністрації школи та педагогів, дітям з інвалідністю надаються якісні  освітні послуги та психологічна допомога.

Розділ ІІ. Навчальні досягнення учнів

     Педагогічним колективом досягнуті певні успіхи в навчанні та вихованні учнів. На кінець навчального року в закладі навчається 80 учнів, оцінювались — 72 учні. 

Аналізуючи результати навчальних досягнень учнів 2-10 класів за 2018-2019 н. р. бачимо такі результати:

Рівні досягнення учнів  школи у 2018/2019 н.р.

Результати навчанняучнів 1 класу

ІІІІІІІV
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
112.5450337.5

Результати навчанняучнів 2 класу

ІІІІІІІV
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
113225338225

Середній бал по класу – 8 СНУ – 65%

Результати навчанняучнів 3 класу

ІІІІІІІV
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
181192

Середній бал по класу – 9СНУ – 75 %

Результати навчання   учнів 4 класу

ІІІІІІІV
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
338338225

Середній бал по класу – 9СНУ – 78%

Результати навчання  учнів 5 класу

І рівеньІІ рівеньІІІ рівеньІV рівень
К — ть%К -ть%К — ть%К – ть%
111,1333,4444,4111,1

Середній бал по класу – 8,9 СНУ – 76,4%

Результати навчання   учнів 6 класу

ІІІІІІІV
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
00360120120

Середній бал по класу – 8,5 СНУ – 73%

                                                    Результати навчання   учнів 7 класу

ІІІІІІІV
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
22934322900

Середній бал по класу –8,26 СНУ –70%

Результати навчанняучнів 8 класу

ІІІІІІІV
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
228,5228,534300

Середній бал по класу – 7,5         СНУ – 65%

Результати навчання учнів 9 класу

ІІІІІІІV
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
11746600117

Середній бал по класу – 7,3          СНУ – 60%

Результати навчанняучнів 10 класу

ІІІІІІІV
К-ть%К-ть%К-ть%К-ть%
228,5228,534300

Середній бал по класу – 7,3 СНУ – 38%

Рівні досягнень учнів  школи у 2018/2019 н.р.

Як видно з діаграми,  більшість учнів школи (46 %) навчається на достатньому рівні, на середньому рівні навчається 34 %,  на початковому рівні  — 11%, і найменше учнів школи навчається на високому рівні — 9%.

Середній бал навчання учнів по класах

Як видно з діаграми, найвищий бал у навчанні мають учні 3- 5 класів – 9, найнижчий – 9, 10 класи – 7,3. Середній бал навчання учнів по школі – 6.

Ступінь навченості учнів (СНУ) по класах

Як показано в діаграмі, найвиший ступінь навченості (СНУ) мають учні 4 класу – 78 %, на другому місці – 5 клас (76, 5%), на третьому —  3 клас (75%), найнижчий ступінь навченості мають учні 9   класу — 60 %.   Ступінь навченості (СНУ)учнів школи  – 69,5%.

Аналіз навчальних досягнень по класах показав, що учнівський потенціал вчителі використовують в основному в повному обсязі.Відсутні неатестовані учні, але 11учнів мають початковий рівень навчальних досягнень.

    У школі діє система обліку відвідування учнями занять. Інформація щоденно проходить від вчителя-предметника до класного керівника до директора школи і фіксується у журналі всеобучу щоденно. Ця інформація аналізується на оперативних нарадах при директорі. При необхідності питання відвідування учнями школи розглядаються радою з профілактики правопорушень. Класні керівники підтримують постійний зв’язок з батьками учнів через телефонні дзвінки, листування, особисті співбесіди. Пропусків без поважних причин  немає, усі пропущені навчальні дні підтверджені медичними довідками або заявами батьків.

Результати державної підсумкової атестації

  Клас           4  Предмет  ПІБ вчителя          К-сть учнів  Річна с. б.  ДПА с. б.Виконали на:
В. р.%Д .р%С .р.%П .р%
укр. моваАнаньєва С.Б.78945722811400
Матем.78,68,734334311400
Росмова788343114228114
  9укр. моваЮркова О.Ф.666,811711746600
росмоваЮркова О.Ф.66,57,311734923400
Матем.Фастов С.С.67,87,811711746600

Аналіз результатів ДПА у 4 та 9 класах свідчить про якісну підготовчу роботу вчителівАнаньєвої С. Б.,Юркової О.Ф.,Фастова С.С. до проведення державноїатестації. Аналіз результатів ДПА в порівнянні з результатами за рік  свідчить, що учні та вчителі провели велику роботу з повторення та систематизації вивченого матеріалу. Це дало змогу досягти більш високих результатів або підтвердити реальні результати навчальних досягнень за рік.

Розділ ІІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу

     У 2018-2019 навчальному році штатними працівниками заклад не був забезпечений на 100%. Вакантним місцем залишається англійська мова. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Але у зв’язку з тим, що відсутні  кваліфіковані спеціалісти  з історії, правознавства, фізики учителі школи були догружені годинами з цих предметів

    Кількісний склад працівників складає 15  осіб.

Серед них :

 • Учителі – 13;
 • Педагог – організатор – 1;
 • Практичний психолог – 1.

Якісний склад педкадрів (учителі) становить:

За вікомЗа педстажем
20-30 років –  2– 15% 30-40 років –  3 –24% 40-50 років –  4 – 31 % 50-60 років –  2 – 15% 60-70 років –  2 –15%  Стаж до 3 років –2 –15%; Від 3-10 років – 0 Від 10 до 20 років – 6 – 47 % 20 років і більше — 5  – 38%
За категоріямиПедагогічне звання
• спеціаліст вищої категорії –  4, що складає  31 %; • спеціаліст І категорії – 5, що складає 39  %; • спеціаліст ІІ категорії – 2, що складає 15 % • спеціаліст –  2, що складає   15%«старший учитель» — 2, що складає 15 %;«учитель — методист» -2,  що складає  15 %  

Протягом 2018-2019 н. р. педагогічні працівники проходили атестацію (2 особи), курси підвищення кваліфікації (3 осіб), тренінги (5).

Аналіз   методичної  роботи Долинської ЗОШ І-ІІІ ст.у2018- 2019 н.р.

та завдання  на 2019- 2020 н.р.

У 2018-2019 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту”, «Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти,  Концепції загальної середньої освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №   від 01.09.2018 р. «Про організацію методичної роботи в 2018-2019 навчальному році.”Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системи аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Організація методичної роботи ґрунтувалася на глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.  Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (5 рік роботи — підсумковий) та виконання таких завдань: підведенняпідсумківроботипедколективуз упровадженняінноваційнихосвітніхтехнологій (шкільнийметодичнийфестивальосвітніхтехнологій),узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів, які досягли найвищих показників в НВР на основі використання інноваційних освітніх технологій, систематизація роботи педколективу по роботі над науково-методичною проблемою. У 2018/2019 навчальному році методична робота в школі  здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України,  відділу освіти Слов’янської райдержавної адміністрації, а також відповідно до завдань, визначених у наказах по школі «Про структуру і організацію методичної роботи в  школі у 2018-2019 н. р.»

Напрям роботи з методичної проблеми  обумовлений внутрішніми завданнями, а також проблемами, над якими працювали педагоги освітніх закладів Слов’янського району. До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних НМК,  наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовувалися можливості бібліотеки, предметних кабінетів, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, портфоліо учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, технічні засоби (ноутбуки, інтерактивна дошка, телевізор, доступ до мережі Інтернет за рахунок точок доступу Wi-Fi), оформлено стенди, виставки, зберігаються матеріали всіх методичних підрозділів.

Головними напрямками методичної роботи стали такі:

—                забезпечення професійною інформацією;

—                підтримка інноваційної діяльності вчителів;

—                підтримка в підготовці до атестації;

—                організація підвищення кваліфікації вчителів;

—                узагальнення й поширення досвіду вчителів;

—                діагностика якості навчання на уроках та заняттях варіативної частини.

Реалізуючи основні напрямки проблемної теми школи, методична робота в навчальному закладі організовувалася в таких формах: педради, педчитання, наради при директору і заступнику, НМК, предметні тижні, тренінги, творчі звіти, семінари –практикуми, методичні консультації, співбесіди, самоосвіта,   наради.

У школі активно застосовуються нетрадиційні форми методичної роботи (ділова гра, семінар з елементами тренінгу, розгляд теоретичного питання на педагогічній раді з елементами інтерактивних вправ), які сприяють залученню педагогів до пошукової роботи; розвитку вміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками; формують професійні компетенції вчителів.

Методична робота будувалася і проводилася за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, що враховує інтереси і запити різних категорій  педагогів  та  керівників НМК.  Аналіз результатів показав, що методична робота спрямована на розвиток природних здібностей учнів та вихованців, формування їх творчої особистості та  удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження прогресивних педагогічних технологій на засадах особистісно зорієнтованого навчання і виховання, пропагування та поширення педагогічного досвіду, впровадження новітніх технологій і моделей сучасного уроку, обмін інформацією, встановлення ділового партнерства, презентація продукції творчої педагогічної діяльності.

Окремим напрямом науково-методичної роботи стала участь педагогічних працівників  школи в дослідно-експериментальній роботі та інноваційній діяльності.

Протягом 2018-2019навчального року були  відвідані уроки в 1-10 класах, з учителями школи проведено тестування для перевірки знань змісту Державних стандартів. У серпні 2018 року проведено розширену педагогічну раду на тему «Готовність педагогічного колективу до впровадження Нової української школи», на якій намагалися оцінити готовність школи до роботи в  умовах НУШ та формувати у педагогів розуміння Державних стандартів початкової загальної освіти, базової та основної загальної середньої освіти як норм, які гарантують  доступність, якість та ефективність освіти. Найважливіші питання шкільного життя розглядались на засіданнях педагогічної ради. Так, у жовтні говорилося про  Концепцію національно-патріотичного виховання України та активізацію патріотичного виховання в закладі, про Положення про державну підсумкову атестацію, про результати моніторингу якості знань учнів. Адміністрація і вчителі школи брали активну участь в районних фахових семінарах, міжшкільних  навчально — методичних       комісіях

Колективно було створено інформаційний стенд, де висвітлювалися основні аспекти  НУШ. З інформацією мали змогу ознайомитися всі педагогічні працівники школи, батьки учнів.         Учителями 1-х,5-х, 10-х  класів проводилися відкриті творчі уроки для обміну досвідом роботи за новими навчальними програмами.

Були проведені педагогічні  студії «Сучасний урок в контексті НУШ», «Стан формування в учнів міцних знань та вмінь працювати з комп’ютером». Протягом року проводився коучінг (консультації) з питань впровадження   НУШ, нових навчальних програм. Практичним психологом вивчалися питання психологічної готовності дітей до систематичного навчання в НУШ. Готуючись до роботи у НУШ, всі  вчителі пройшли курси на платформі ЕДЕРА, очні та онлайн — курси «Вчимося жити разом»,  лайфаки.

Атестація педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році проводилось згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.  Адміністрацією  школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Методичні матеріали вчителів, що атестуються, узагальнено у портфоліо та на електронних носіях.

Адміністрацією  школи надано допомогу по складанню індивідуальних планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період. Значну увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. Згідно з Типовим положенням про атестацію педпрацівників було проатестовано 2 учителів, з них 1 на присвоєння вищої категорії та  підтвердження педагогічного звання «Старший учитель»  (директор школи, учитель математики  Фастов С.С.), один- на підтвердження вищої категорії та присвоєння педагогічного звання «учитель — методист»  (учитель української мови та літератури юркова О. Ф.).

Учителі, які проходили атестацію проводили відкриті уроки, виховні заходи, предметні тижні, творчі звіти, які були насичені різними інноваційними формами роботи, постійно використовуючи комп’ютерні технології.Були проведені відкриті уроки та позакласні заходи.Усі відвідані уроки показали системність і послідовність у викладанні навчального матеріалу, спостерігалась наявність необхідних елементів знань, логічного зв’язку між цілими елементами знань, мали місце внутрішньо предметні та міжпредметні зв’язки, зв’язок нових знань з раніше засвоєними, з наступним матеріалом.

Протягом навчального року проведено 5 засідань МР,  де розглядалися питання різного характеру, а саме: робота з обдарованими дітьми,  атестація вчителів, курсова перепідготовка, самоосвіта, гурткова робота, робота з молодими вчителями,  стан навчально-виховного процесу, педчитання,  режим роботи  школи.

Згідно з річним планом проводився моніторинг навченості з української мови, математики та історії України,  перевірено і написано довідки щодо ведення  класних журналів, учнівських щоденників, виконання  навчальних програм за семестр і за навчальний рік. Велика увага приділялася учням 1, 5,10  класів, які навчалися за новою програмою, у яких викладання всіх предметів велося українською мовою.

Актуальні питання навчання та виховання учнів розглядалися на нараді при директору і заступнику з НВР, а саме: про державні стандарти, моніторинг навченості,   екстернатну форму навчання,  проходження курсової перепідготовки учителями школи,  участь у конкурсі «Учитель року».

 Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого- педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.  Згідно з річним планом роботи школи на 2018- 2019 н. р., з метою чіткої організації роботи з молодими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки, у школі було організовано роботу «Школи молодого вчителя».

До складу «Школи молодого вчителя » увійшли такі вчителі: — Степанова Ольга Андріївна, вчитель хімії – ІІ рік; — Рязанова Марія Володимирівна, вчитель музики – І рік. З числа досвідчених вчителів було призначено наставників: для вчителя Степанової О.А. – Юркову О.Ф., для вчителя Рязанової М.В. – Кулик А.В.Молоді вчителі школи під керівництвом наставників та керівника школи молодого вчителя Дмитренко В.М. провели відкриті уроки та позакласні заходи, поділилися своїми першими  педагогічними надбаннями. За підсумками тижня проведено засідання круглого столу за участю молодих фахівців, наставників, заступника директора з навчально-виховної роботи,  практичного психолога. Завдяки доцільно організованій роботі та самоосвітній діяльності учителів – початківців зростає їх кваліфікаційний рівень, підвищується професійна майстерність.

     У 2018-2019 н.р. з метою покращення стану позакласної  роботи з навчальних предметів на належному рівні  проведено  предметні тижні, у рамках яких відбулися цікаві позакласні заходи. Все це сприяє підвишенню  якості знань учнів.

У 2018-2019 навчальному році  5 учнів школи стали учасниками   у ІІ етапі  Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів: з української мови та літератури ( 1 учень посів І місце – учитель Юркова О.Ф.), з географії  (1 учень посів І місце – учитель Переметчик Н.В.), з біології (1 учень посів ІІ місце – учитель Переметчик Н.В.) та 3 учні у  ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (1 учень посів І місце – учитель Юркова О.Ф.;  2 учні – ІІ місце – учитель Дмитренко В.М.)

   З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в школі працювали  методичні структури: 

 • НМК учителів суспільно – гуманітарного циклу (кер. ЮрковаО. Ф.);
 • НМК учителів природничо – математичного циклу (кер.Бахмут А. М.);
 • НМК учителів спортивно – трудового, естетичного напрямку та вчителів початкових класів (кер. Кулик А.В.)
 • НМК учителів, які працюють з обдарованими дітьми (кер.Ананьєва С.Б.);
 • НМК класних керівників (кер. Переметчик Н. В.); 
 • Психолого-педагогічний семінар;
 •  Школа молодого вчителя.

Усі  шкільні НМК працювали згідно планів. Протягом навчального року проведено всі заплановані засідання НМК, робота яких будувалася за окремим планом; на засіданнях обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУкраїни, серпневі конференції, рекомендації методкабінету відділу освіти щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018-2019 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), науково-методичні питання, так і погоджувалися завдання  предметних олімпіад І етапу. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів.

Кожен керівник НМК, ретельно проаналізувавши діяльність предметної комісії,  визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення роботи з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації, узагальнення досвіду у вигляді професійного портфоліо учителя-предметника.

У цілому роботу предметних НМК у 2018-2019н.р. можна оцінити задовільно.

Так, протягом  2018 – 2019 н. р.  на засіданнях НМК вчителів спортивно-трудового, естетичного напрямку та вчителів початкових класів      розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти (в тому числі Державного стандарту початкової школи, Типової освітньої програми  для закладів загальної середньої освіти для 1-2 класів (2018 р.), актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, періодичних видань тощо. Засідання НМК проводилися щокварталу.

      У період між засіданнями вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, проводилися індивідуальні та групові консультації. Під час засідань МНК використовувалися такі форми роботи, як: бесіди за «круглим столом», методичні оперативки, доповіді, відкритий мікрофон, інформ-дайджест мозковий штурм, дискусії, методичні посиденьки, педагогічні читання тощо.

Робота НМК була спрямована на виконання таких завдань:

 1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, розвитку в учнів практичних умінь і навичок.
 2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
 3. Систематично вивчати і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
 4. Здійснювати індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з учнями, які не встигають.
 5. Використовувати різні способи, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.
 6. Впроваджувати в навчально-педагогічну практику уроки з використанням інноваційних методів, мультимедійних технологій.

Проведено 5 засідань НМК, на яких були розглянуті такі питання:

 • Адаптація учнів 1 класу до навчання в школі;
 • Круглий стiл на тему:  «Використання інноваційних технологій на уроках. Модель сучасного уроку. Обмін досвідом»;
 • Лепбук як новітній спосіб систематизації знань;
 •  «Фішбоун» на уроках літературного читання в початковій школі;
 •  Розвиток креативного мислення засобами навчальних проектів;
 •  Роль сучасного уроку у формуванні креативної особистості;
 •  Фізкультурно-оздоровчі заходи як засіб формування компетентнісного ставлення до свого здоров’я;
 • Обмін досвідом з питання «Нестандартні форми навчання на уроках»;
 • Виховна робота (національно-патріотичне виховання);
 •  Здоров’язберігаюча організація освітнього процесу в початковій школі, підтримка рухової активності молодших школярів;
 • Розвиток розумових та пізнавальних здібностей на уроках через використання ІКТ;
 • Інформаційно – комунікативні технології на уроках розвитку зв′язного мовлення в початкових класах як засіб формування мовленнєвої компетентності учнів;
 • Обговорення проведеної педагогічної виставки  «Використання різновидів наочності уроках».

Результати роботи:

 • Протягом 2018/19 н. р. було проведено 7 відкритих уроків, з них урок

          технології на тему: «Лялька-мотанка», який проводила Федорова Н.Л.,

          для вчителів району. 

 • Курсову перепідготовку пройшла учитель початкових класів

          Ананьєва С.Б., яка була присвячена організації навчально-виховного  

          процесу в Новій українській школі.

 • Учні 1 класу брали участь у святкуванні Дня села. Усі діти початкових класів виступали під час концерту до свята Миколая. Під керівництвом учителя технологій Федорової Н. Л. були виготовлені «миколайчики» до свята.
 • Учителі початкових класів Ананьєва С.Б. і Кулик А.В. провели  загальношкільний захід «Прощавай, початкова школо!», давали відкриті уроки з математики та української мови з використанням ІКТ, інтерактивних методів навчання.
 • Учні початкових класів брали активну участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському конкурсі «Соняшник» , Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» та «Колосок». Учні 3 класу брали участь у Всеукраїнському онлайн- конкурсі «Слово до слова».
 • Дуже результативно працює гурток «Ми все зможемо» під керівництвом Федорової Н.Л.: районний етап обласної виставки-конкурсу «Віфліємська зірка» — І місце у Семенченка Ярослава і Семенченка Олександра, ІІ місце у Мурашко Мілени; районний конкурс «Смарагдові витоки» — ІІ місце – Федоров Святослав, ІІ місце – Мурашко Мілена; районний конкурс «Перлини мистецтва» — ІІ місце – Федоров Святослав, ІІ місце – Поляков Максим; районний конкурс «Єдина родина» — ІІ місце у Полякова Максима; «Всесвітній День Землі» — І місце – Козир Дар’я, ІІІ місце – Семенченко Ярослав, ІІІ місце – Поляков Максим, ІІ місце – Федоров Святослав; «Знай і люби свій край» — ІІІ місце – Буртаєва А., ІІІ місце – Галік М., ІІІ місце – Федоров С., І місце – Козир Д., І місце – Фастова Н.; «Проліска» — ІІ місце — Федоров С., ІІІ місце – Чернецька С.
 • Учитель технології Федорова Н.Л. отримала такі нагороди протягом навчального року: сертифікат керівника регіональних творчих конкурсів есе «Людина починається з добра» та малюнків до оповідань і казок В.О. Сухомлинського (Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченка), сертифікат за участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі для завідувачів кабінетів трудового навчання, методичних обласних закладів післядипломної педагогічної освіти «Компетентнісний вимір реалізації нових навчальних програм предметів технологічного циклу» (м. Святогірськ), диплом учасника районного етапу обласного конкурсу бібліотечних методичних розробок «Фабрика професійних ідей» (І місце у номінації «Бібліотечний захід»).
 • Протягом навчального року вчителі пройшли онлайн-курси «Безпечна і дружня до дитини школа», «Вчимося жити разом», «Онлайн-курс для вчителів початкової школи».
 • Учитель Кулик А.В. була учасником обласної творчої лабораторії «Сучасні тренди в освіті», кластер «Перевернуте навчання» та захистила авторський проект «Збірка уроків для 1 класу «Дізнайся про рослини» (сертифікат); взяла участь у Віртуальному вернісажі новаторських практик «Сучасні тренди в освіті», що проходив у межах виставки новаторських практик «Дизайн нової української школи» ІV серпневого Конгресу освітян Донеччини- 2018 (сертифікат), участь разом з Ананьєвою С.Б. у тренінгу з питань інтеграції освіти на основі життєвих навичок з курсу «Я досліджую світ» (в рамках проекту «Безпечна та дружня до дитини школа»), у співавторстві з Ананьєвою С.Б. було розроблено захід «Очевидне-неймовірне», присвячений 100-річчю НАН України, і розміщено в інформаційно-методичному дайджесті на сайті  Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Учитель має сертифікати з вебінарів: онлайн-марафон  «Нова українська школа: 30 важливих питань», Всеукраїнський Інтернет-марафон «Пряма лінія» з тренерами НУШ», Всеукраїнський онлайн-марафон «Нова українська школа: перші підсумки та прогнози», вебінари «Інтерактивна школа творчого вчителя. Весняна сесія», сертифікат учасника вебінару «Навчально-методичне забезпечення учнів другого класу Нової української школи», подяка за підготовку учнів до Всеукраїнського конкурсу «Слово до слова» та виховання у школярів поваги до рідної мови.
 • Спортивне життя школи дуже насичене. Учні школи на чолі з учителями фізичної культури Юрковим В.В. і Мурашком Р.О. неодноразово ставали призерами спортивних змагань району։ І місце – волейбол (юнаки), І місце – волейбол (дівчата), ІІІ місце – футзал, ІІ місце – естафета з легкої атлетики, ІІІ місце –мініфутбол та багато ін.  Також команда хлопців посіла ІІІ місце в обласних змаганнях з волейболу.
 • Учителі Юрков В.В., Мурашко Р.О., Кулик А.В. протягом навчального року були виховниками роїв  Всеукраїнської дитячо-юнацької

військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

в  Долинській  ЗОШ І-ІІІ ст. Звіти про роботу роїв «Долинські яструби» і «Чайка» брали участь у конкурсі.

У 2018/2019 навчальному році навчально – методична комісія вчителів природничо-математичного циклу спрямувало роботу на:

— реалізацію нової єдиної педагогічної теми навчального закладу «Компетентнісний підхід до дітей як умова забезпечення якості освіти та соціалізації особистості» та методичної теми методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу «Інноваційні технології навчання як засіб формування життєвих компетентностей учнів»;

— підвищення рівня професійної компетентності та удосконалення рівня самоосвіти педагогів;

-втілення нових підходів щодо професійного зростання педагогів методичного об’єднання;

-удосконалення методичного забезпечення уроку;

— формування та розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, морально-психологічних якостей громадянина-патріота.

Вчителі визначили та розпочали роботу над своїми індивідуальними методичними темами.

Навчання предметів природничо-математичного циклу (фізики та хімії у побуті, математики, інформатики, природознавства, географії, Я у світі, основ здоров’я)  здійснюється за навчальними  програмами Міністерства освіти і науки України.

У І семестрі2018/2019навчального року проведено 3 засідання  НМК, де розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу вшколі, актуальні питання методики навчання шкільних дисциплін, календарно-тематичне    планування на І та ІІ семестри 2018/2019навчального року, рівень навчальних досягнень учнів за І семестр2018/2019навчального року, питання щодо проведення позакласної роботи, здійснювався огляд та обговорення новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

Обговорено доповіді:

1. Про основні вимоги до уроку в педагогічній       спадщині    В.О. Сухомлинського і в сучасній школі (доповідач вчитель математики Бахмут А.М.);

2. Про компетентнісний підхід до навчання учнів  (доповідач вчитель природознавства та географії Переметчик Н.В.);

3. Про підвищення ефективності та якості уроку шляхом упровадження інноваційних технологій навчання (доповідач вчитель математики

Фастов С.С.);

4. Про міжпредметні зв’язки як форму інтеграції знань різних навчальних предметів(доповідач вчитель природознавства та географії Переметчик Н.В.);

5. Про систему роботи над помилками як одну ізосновних форм усунення прогалин у знаннях і вмінняхучнів з математики  (доповідач вчитель математики Бахмут А.М.).

На грудневому засіданні НМК проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу      

Вчителями  циклу проведено відкриті уроки:

 • інтегрований урок з математики у 7-му класі  «Множення і ділення багатоцифрових чисел на розрядні одиниці 10,100,1000» (Бахмут А.М.);
 • бінарний урок з географії та математики у 9 класі на тему: «УкраїнськіКарпати. Розв’язування задач та прикладів»

 (Переметчик Н.В.).

Педагогами здійснювалось взаємовідвідування уроків (11 уроків).

Мета відвідування уроків: методика проведення уроку; реалізація теми самоосвіти на уроці; використання міжпредметних зв’язків ; методика проведення уроку з елементами інноваційних технологій. Уроки проведені вчителями на достатньому та високому методичному рівні.

Значне місце в роботі НМК вчителівприродничо-математичного циклу займає позакласна робота.

На високому методичному рівні пройшов природничо-математичний тиждень  (з 04.12 по 08.12.2018). Проведені заходи надали можливість учням розкрити свої організаторські, творчі здібності, проявити пізнавальний інтерес до вивчення математики, природознавства, географії, інформатики, фізики та поглибити знання з цих предметів.

Вчителі НМК природничо-математичного циклу систематично використовують інноваційні технології, нові форми, методи і прийоми навчання, практично застосовують досягнення психолого-педагогічної науки і ефективний педагогічний досвід.

Завдання НМК на 2019/2020 навчальний рік:

1. Продовжувати роботу над  новою єдиною педагогічною темою навчального закладу та методичною темою методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу.

2. Проводити роботу над реалізацією власних педагогічних ідей.

3. Підвищувати професійний, фаховий рівень і рівень самоосвіти.

4. Використовувати різні сучасні форми, методи, технології навчання.

5. Забезпечувати зростання навчальних досягнень учнів.

6. Впроваджувати компетентнісно-орієнтований підхід до навчання.

Протягом 2018-2019 навчального року НМК учителів суспільно-гуманітарного циклу працювала над реалізацією проблеми «Компетентнісний підхід до уроку як засіб зорієнтованого навчання на розкриття, розвиток і реалізацію життєвих навичок, потрібних особобистості».

У 2018 — 2019 навчальному році методична робота НМК була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів. Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з метою обміну досвідом;  впровадження у навчально-виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

Протягом навчального року проведено 5 засідань НМК вчителів  суспільно-гуманітарного циклу, на яких вивчено нормативно-правові та інструктивно-методичні документи щодо організації навчально-виховного процесу, проаналізовано роботу НМК та визначено його основні завдання, намічено заходи із формування системних знань та умінь учнів.На засіданнях методичної комісії формували уміння самоаналізу уроку, обговорювали відкриті уроки та надавали колегам відповідні рекомендації, опрацювали рекомендації щодо формування компетентнісного підходу на уроках суспільно-гуманітарного циклу, затвердили модель випускника школи.Багато уваги присвятили підготовці учнів до ДПА та ЗНО, проведенню повторення навчального матеріалу.

У період між засіданнями члени НМК брали участь у роботі педагогічної  та методичної ради школи, в обласних, районних методичних заходах: Всеукраїнських, обласних конференціях (Юркова О.Ф.), Всеукраїнських конкурсах (Юркова О.Ф.), засіданнях районної НМК, обласних та районних семінарах, круглих столах (Дмитренко В.М., Юркова О.Ф., Зіновченко Н.Л., Степанова О.А.), брали участь у роботі обласних творчих груп (Юркова О.Ф.).

Учні Долинської ЗОШ брали активну участь у конкурсах, олімпіадах різних рівнів та ставали переможцями: участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіаді з укр.мови та літератури, шкільна дистанційна олімпіада «Всеосвіта Осінь-2018», Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок»,ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика, Інтернет-конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до слова», Різдвяний інтернет-конукрс «Зимові свята в традиціях нашого народу», районний конкурс читців «Компетентнісний читач-майстер слова», участь у Регіональному творчому конурсі малюнків та есе до оповідань і казок В.Сухомлинського, регіональний конкурс «TROLLFACE – фотографій «Собака – унікальне створіння», Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник», регіональний творчий інтернет-конкурсі «Солов’їні далі»,присвячений творчості Володимира Сосюри, конкурс «Творчий учитель — обдаровані діти», обласний (Луганська обл.) фотоконкурс «Природа в дії».

Учителі провели відкриті уроки, на яких продемонстрували широкий спектр різноманітних засобів і методів роботи з учнями, компетентнісний підхід у викладанні, який збагачує словник учнів і розвиває як усне, так і писемне мовлення та формує національно свідому, духовно багату мовну особистість:

Юркова О.Ф. —  «Алегоричний образ Лиса Микити», 5 клас;

Дмитренко В.М. – «Кониський «Молитва»- духовний гімн України», 6 клас;

Степанова О.А. – «Трипільська культура»;

Зіновченко Н.Л. – «Обращение. Знаки препинания при обращении», 8 клас.

Уся робота підпорядкована головній меті — допомогти вчителеві найбільш ефективно використати свої знання у впровадженні в життя державної мовної політики.  Роботу вчителі спрямовують на виявлення навчальних можливостей учнів, формування у них творчо-наукових здібностей. Педагоги багато працюють над тим, щоб предметом вивчення була не тільки нормативна складова мови (набір її правил), але й взаємозв’язки мови з духовним життям народу, щоб на уроках учні пізнавали історію, культуру, традиції, менталітет свого народу.

Учителі завжди у пошуках шляхів, форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів здатність мислити, бути творчими людьми.

Але в роботі НМК вчителів  суспільно-гуманітарних дисциплін слід звернути увагу на систематизацію та поширення власного досвіду роботи шляхом  активізації участі у районних семінарах, друку у педагогічній пресі та засобах масової інформації. Треба поширювати інформацію про класні та шкільні події на сторінках районної газети. Більше уваги звернути на створення власних блогів. 

   На 2019-2020 навчальний рік вчителі – члени НМК ставлять перед собою наступні завдання:

 • підвищувати роль предметів суспільно-гуманітарного циклу;
 • на уроках і позакласних заходах посилити роботу по вихованню загальнолюдських цінностей, милосердя, любові до людини, працелюбності;
 • формувати в учнів уміння самостійно поповнювати знання, застосовуючи їх у своїй практиці;
 • створювати належні умови для самореалізації учнів, що мають нахил до суспільно-гуманітарних наук, через участь в конкурсах, олімпіадах, та предметних гуртках;
 • удосконалювати структуру та методи посилення уроків різного типу, активно зміцнювати між предметні взаємозв’язки, активізувати позакласну роботу;
 • звертати більше уваги на диференційований підхід до слабо встигаючих учнів;
 • вивчати та впроваджувати в практику передовий досвід вчителів школи, району, області;
 • постійно дбати про підвищення свого фахового рівня.

 Не зупинятися в пошуках, творити себе, бути щасливим і дарувати щастя іншим – тільки так можна відчути задоволення від своєї праці й побачити вогники вдячності в очах учнів.

      Досить плідно організувала  роботу НМК учителів, які працюють з обдарованими учнями.

Протягом 2018 – 2019 навчального року було оновлено портфоліо  з метою визначення обдарованих учнів та надання їм необхідної підтримки, оновлено та поповнено інформаційний банк та індивідуальні картки обдарованих дітей, скориговано алгоритм психолого-педагогічного супроводу для роботи з такими дітьми, розроблено та впроваджено в практику методики діагностики обдарованих дітей з метою виявлення природних здібностей у різних сферах  діяльності, організовано ведення факультативів, курсів за вибором, гуртків, розроблено завдання для шкільного етапу предметних олімпіад. У цей період школа тісно співпрацювала з позашкільними закладами з метою допомоги творчому розвитку обдарованих дітей ( сільська бібліотека, Будинок культури села, центр дитячої та юнацької творчості, ДЮСШ, музична школа та школа мистецтв  м. Слов’янськ).

        У звітний період проведено:

 • тематичну педраду «Технології проведення  шкільних олімпіад»;
 • психолого-педагогічний семінар «Порівняльна характеристика відмінників та обдарованих учнів»;
 • методичну раду «Організація шкільних предметних олімпіад та підготовка учнів до участі в районних олімпіадах, конкурсах»;
 • обмін досвідом вчителів, які результативно працюють з обдарованими дітьми «Створення системи роботи з обдарованими дітьми»;
 • поповнення виставки літератури «Розвиток творчих здібностей»;
 • тематичні консультації для батьків «Сім’я та обдарована дитина»;
 • методичну раду «Система роботи НМК щодо пошуку, розвитку та підтримки обдарованої дитини»;
 • методичну раду «Вивчення проблеми організації роботи з обдарованою та здібною дитиною як один з аспектів самоосвіти кожного вчителя»;
 • тематичну нараду «Шляхи індивідуалізації навчання відповідно до потреб обдарованих дітей»;
 • тематичну нараду «Особливості навчання та виховання обдарованих дітей»;
 •  засідання педради «Робота школи і сім’ї у визначенні пріоритетів виховання особистості»;
 • засідання педради «Родинне виховання учнів як основний чинник створення найсприятливішої атмосфери у школі для успішного навчання і розвитку школярів»;
 • тематичну нараду «Розвиток пізнавальної самостійності та творчих здібностей учнів через використання проектної технології».

Протягом року робота педколективу була спрямована на пошук і підтримку обдарованих дітей, створення умов необхідних для розвитку здібностей учнів, розкриття їх потенціалу.

Це вдалося здійснити через такі заходи, напрямки  та форми діяльності:

 • активізація зацікавленості учнів на уроках;
 • виявлення ініціативи та лідерства учнів при підготовці та проведенні позакласних та позашкільних заходів, конкурсів, змагань;
 • залучення до участі у гуртках;
 • вивчення досвіду роботи окремих вчителів з організації роботи з обдарованими дітьми; методична та інформаційно-консультативна робота з вчителями щодо роботи з обдарованими дітьми;
 • висвітлення досягнень обдарованих дітей через місцеві засоби інформації (шкільний сайт, шкільна лінійка), заохочення грамотами та подяками;
 • проведення учнівських олімпіад;
 • сприяння роботі учнівського самоврядування.

Результати:

 1. Фастова Ніка (6 клас)
 2. ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика — ІІ місце;
 3. Обласний пошуково-краєзнавчий конкурс «Донбас» — ІІ м.;
 4. Обласний конкурс «Тварини – наші друзі» — участь;
 5. Участь у літ.-муз. фестивалі «Розстріляна молодість»;
 6. Участь у районному етапі обласного художнього конкурсу «Краса рідного краю»;
 7. Районний конкурс читців «Струни душі» — ІІмісце;
 8. Фотомистецтво. «Різдвяні канікули» — ІІІ м.;
 9. Фотовиставка «Україна – це ми» -участь;
 10. Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості. Читці- декламатори – І м.;
 11. Конкурс «Знай і люби свій край» — І м.;
 12. Районний конкурс читців «Компетентнісний читач-майстер слова» – І місце;
 13. Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» — диплом ІІІ ст. Всеукраїнського рівня;
 14. Участь в інтернет-олімпіаді «На Урок» з біології;
 15. Участь в інтернет-олімпіаді «На Урок» з географії;
 16. Участь в інтернет-олімпіаді «На Урок» з української мови
 17. Участь у міжнародній олімпіаді Зима, Весна, Осінь — 2018-2019  від проекту «Всеосвіта», українська мова (І місця)
 18. Всеукраїнський природознавчий конкурс «Колосок» — диплом переможця;
 19. Всеукраїнський природознавчий конкурс «Геліантус» — диплом переможця;
 20. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру».
 • Фастова Анастасія (9 клас)
 •  Районний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури — ІІ місце;
 • Районний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури — І місце;
 • Шкільна дистанційна олімпіада «Всеосвіта Осінь-2018»: Диплом І ст.;
 • Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови: Диплом ІІст.;
 •  ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика — І місце;
 • Районний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої хужожньої творчості «Єдина родина» (номінація «Літературна творчість:авторська поезія») — ІІм.;
 • Районний конкурс читців «Струни душі» — ІІІм.;
 •  Участь у районному конкурсі читців «Компетентнісний читач-майстер слова» — І м.;
 • Християнський Інтернет-конкурс «Вікно твоєї душі» — Диплом переможця;
 •  Інтернет-конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до слова»:– Диплом Іст.;
 • Різдвяний інтернет-конукрс «Зимові свята в традиціях нашого народу»:– Диплом Іст;
 • Участь у Регіональному творчому конурсі малюнків та есе до оповідань і казок В.Сухомлинського;
 • Регіональний конкурс «TROLLFACE – фотографій «Собака – унікальне створіння»-ІІІм,
 • Участь у Всеукраїнському літературному конкурсі «Ми за тверезе життя!»;
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок»;
 • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» — диплом ІІ ст.Всеукраїнського рівня;
 • Регіональний творчий інтернет-конкурсі «Солов’їні далі», присвячений творчості Володимира Сосюри – ІІІ м.
 • Конкурс «Творчий учитель — обдаровані діти»(Всеукраїнський журнал «Світова література»);
 • Обласний (Луганська обл.) фотоконкурс «Природа в дії»;
 • Всеукраїнська краєзнавча експедиція  «Моя Батьківщина – Україна» — І м.;
 • Участь у літ.-муз. фестивалі «Розстріляна молодість»;
 • Обласний пошуково-краєзнавчий конкурс «Донбас» — ІІ м.;
 • Обласна правоохоронна акція «Стоп, сміття» — участь;
 • Обласний художній конкурс «Краса рідного краю» — Ім.
 • Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості. Читці- декламатори – І м.;
 • Конкурс фотолистівок «Первоцвіти» — ІІ м.;
 • Фотоконкурс «Мамина радість» — участь;
 • Участь в інтернет-олімпіаді «На Урок» з біології;
 • Участь в інтернет-олімпіаді «На Урок» з географії;
 • Районний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології – ІІ м.;
 • Районний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії – ІІ м.;
 • Участь в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії;
 • Всеукраїнський природознавчий конкурс «Колосок» — диплом переможця;
 • Всеукраїнський природознавчий конкурс «Геліантус» — диплом переможця.

 Щорічно наша школа подає кандидата на Стипендію районної ради. Протягом 2017- 2018 і  2018/2019 навчальних  років стипендіатом  є учениця9  класу Фастова Анастасія.

Аналіз роботи шкільної бібліотеки

Головною метою бібліотеки був пошук, отримання й передача інформації, популяризація дитячої, юнацької та методичної літератури, а також надання інформаційної, методичної допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.

Постійна мета та контроль бібліотеки у виявленні читацьких інтересів, а саме у проведенні в кожному класі за віком:

а) рекомендаційних бесід;

б) обговорення про прочитану книгу;

в) про виявлення ролі книги у житті учня;

г) про роль науково – пізнавальної літератури у вивченні та засвоєнні шкільної програми.

Вивчення, інформування і задоволення читацьких потреб на книгу, та надання тематичних і адресних довідок учням та вчителям навчального закладу.

Шкільна бібліотека здійснює свою роботу відповідно до Положення „Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” та вимог навчально-виховного процесу школи.

Виходячи з основних принципів виховання, робота бібліотеки буде спланована за приоритетними напрямами:

 • вивчення читацьких інтересів;
 • виховання інформаційної культури;
 • художньо – естетичне виховання;
 • морально – правове виховання;
 • економічне виховання учнів.

Бібліотека повинна задовольняти потребу дитини в пізнанні навколишнього світу, визначення свого місця у ньому, у вивченні історії та культури свого краю, природи та побуту рідного краю в якому народилася й живе.

Основне завдання шкільної бібліотеки і бібліотекаря – навчити дитину любити книгу, учнів – читачів – користуватися бібліотекою, її фондами, довідково – бібліографічним апаратом.

Головне, що визначає, обумовлює атмосферу життя нашого суспільства на сучасному етапі, — це надихаюча творчість, пошуки нових технологій, нетрадиційних шляхів, які дозволяють нам позбутися тягаря застарілих проблем. Саме з такої позиції хотілося б оцінити найближчі перспективи бібліотечної роботи з дітьми. Саме ми повинні зрозуміти і пояснити всім: дитяча та юнацька книга – це не просто джерело інформації. Це привід для роздумів, спілкування, вибору самостійної життєвої позиції, ідеалу.

Дитина бачить у книзі магічну силу, яка може схвилювати, порадувати, вразити, дати відповіді на запитання, які ставить перед нею життя.

Шкільна бібліотека – саме та крапка на карті села, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки і почуття, саме вона – центр духовної культури, де закладаєтьсядуховне здоров’я нації.

Тож ми, шкільні бібліотекарі, повинні доносити до учнів знання, накопичені життєвою мудрістю багатьох поколінь, бо молоді люди, що навчаються – це наше майбутнє.

Я впевнено можу сказати, що бібліотека наша стала центром духовного становлення особистості, духовної культури учнів, надбань вітчизняної і світової культури.

Роботу свою я проводжу згідно з річним планом, спрямовую її, виходячи з основних документів про школу, про бібліотеку, які визначають стратегічні завдання, напрямки і шляхи модернізації освіти і виховання.

У забезпеченні інформаційних потреб учнів велике значення займають рекомендаційні списки літератури:

— „Дивосвіт рідної природи”;

— „Юному історику”.

Бібліографічні огляди поєднуються з підбором літератури й створенням книжкових поличок:

 • „Любіть Україну, всім серцем любіть…!”;
 • „Україна. Від подиху століть – до сьогодення”;
 • „Стежинами рідного краю”;
 • „Якого ми роду, де наше коріння?”;
 • „Для вас, батьки”;
 • „Шкідливим звичкам – НІ!”.

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснюється проведенням різних масових заходів бібліотекою разом з педагогічним колективом, а саме:

 • виховна година „Закон про мене і мені про закон”;
 • брейн – ринг „Із якої ми казки?”;
 • літературна вікторина „Мій рідний край, моя Земля!”;
 • година спілкування „Поспішайте творити добро”;
 • ерудит – кафе „Історична доля книги”;
 • конкурс творів „Читати чи не читати. Ваша точка зору”.

Усі заходи супроводжуються книжковими виставками, біля яких проводяться огляди, бесіди.

Спільно з педагогічним колективом беру участь у проведенні предметних тижнів, надаю допомогу в підготовці і проведенні виховних заходів, класних годин, батьківських зборів.

Щорічно у школі відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек.

Разом з колективом школи беремо участь у щорічному огляді – конкурсі „Живи, книго!”. У кожному класі створено пости бережливих. Щомісячно вони проводять рейди – перевірки стану підручників.

Резерви шкільної бібліотеки у справі інформаційної і виховної роботи не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій пролягає до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісна взаємодія з педколективом буде сприяти утвердженню бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, які здатні задовольнити будь – які запити своїх читачів.

Хай наші старання, сила, праця, які направлені на виховання у дітей інтересу до читання, дадуть свої паростки, і читання стане для дітей великою пристрастю і принесе їм щастя.

Індивідуально проведено бесіди з батьками тих учнів, які безвідповідально ставляться до збереження навчальної книги, попереджено і взято розписку про те, що батьки несуть відповідальність про збереження шкільних підручників.

Велику позакласну роботу по вихованню бережливого ставлення до навчальної книги проводять класоводи Кулик А.С., Ананьєва С.Б. В цих класах підручники збережено на високому та середньому рівні культури користування.

Активно читаючий клас – 7 клас (класний керівник Переметчик Н.В.) та 4 клас (класний керівник Ананьєва С.Б.)

Основні показники діяльності шкільної бібліотеки станом на 01.05.2019 р.

Основний бібліотечний фонд – 5130 екз.

підручники – 1460 екз.

книгозабезпеченість – 95

Загальна кількість користувачів – 113

Загальна кількість відвідувань – 2356

       Завдання на 2019 – 2020 навчальний рік:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до інтересів і суспільних вимог;
 • формування у школярів цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів;
 • формування у школярів патріотичного ставлення до рідного села, краю та України, продовжувати вивчання історичних традицій та звичаїв українців;
 • формування свідомого ставлення до свого здоров’я, як соціальних найвищих цінностей;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, створення умов для ефективної взаємодії батьків зі школою;
 • посилення роботи, щодо підвищення результативності учнів школи в І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах та Міжнародних інтелектуальних конкурсах;
 • виявлення індивідуальних нахилів учнів і доповнення банку даних «Обдарована дитина».

 Кожен учитель брав участь не лише у шкільних  НМК, але й у роботі районних. На базі школи проводилися майстер — класи  для вчителів району з трудового навчання, фізики, мистецтва, християнської етики, а також тренінг з основ здоров’я.

 Учитель географії Переметчик Н.В. стала переможцем у конкурсі «Учитель року -2019» в номінації «Географія» на районному рівні, учасник фінального туру обласного конкурсу  «Учитель року -2019» в номінації «Географія».

Таким чином, аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що за навчальний рік зріс рівень фахової майстерності педагогів, педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року. Крім того, аналіз стану методичної, навчально- виховної роботи за минулий період дають підстави вважати, що загальношкільна науково-методична проблема на 2018-2019 навчальний рік педагогічним колективом реалізована. Нетрадиційні форми методичної роботи (відкриті нестандартні уроки, педагогічні виставки, творчі звіти) дали можливість творчо працюючим педагогам продемонструвати знайдені ними методичні прийоми під час розв’язання даної проблеми.

Надалі школа переходить до нової актуальної проблемної теми, над вирішенням якої буде працювати педагогічний колектив школи: «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»  протягом  2019 – 2024р.н.р.

Проте слід сказати, що вчителям школи слід більше уваги приділяти самоосвіті,  конкретніше готуватися до педчитань,  бути активнішим у конкурсах різних номінацій. Більше уваги приділяти взаємовідвідуванню уроків і його записам у журналі, об’єктивному оцінюванню учнів у старших класах.  Недостатньо уваги приділялося вивченню нормативних вимог щодо ведення шкільної документації,  особливо класних  журналів  як класними керівниками, так і вчителями — предметникам та класоводами. Вчителі  недостатньо  використовували можливості інтерактивних форм роботи, не зацікавлювали учнів на факультативних заняттях, гуртках. На уроках вчителі  ще недостатньо  використовують можливості інтерактивних форм роботи та можливості інформаційних технологій.

Разом з тим, в організації методичної роботи слід відзначити ряд невирішених проблем.  Недостатньою залишається робота вчителів з невстигаючими учнями, з обдарованою молоддю з  підготовки до предметних олімпіад, участі в творчих конкурсах.  Не на достатньому рівні проводиться робота щодо публікації педагогічних надбань вчителів школи у фахових журналах та на сторінках учительських сайтів.Вчителям школи слід більше уваги приділяти самоосвіті,  конкретніше готуватися до педчитань,  бути активнішим у конкурсах різних номінацій. Більше уваги приділяти взаємовідвідуванню уроків і його записам у журналі, об’єктивному оцінюванню учнів у старших класах.  Недостатньо уваги приділялося вивченню нормативних вимог щодо ведення шкільної документації,  особливо класних  журналів  як класними керівниками, так і вчителями — предметникам та класоводами. Вчителі  недостатньо  використовували можливості інтерактивних форм роботи, не зацікавлювали учнів на факультативних заняттях, гуртках. На уроках вчителі  ще недостатньо  використовують можливості інтерактивних форм роботи та можливості інформаційних технологій.

 Пріоритетним напрямком для колективу школи у 2019 — 2020 н.р. є продовження впровадження в життя нових інноваційних технологій, які будуть спрямовані на виконання основного завдання національної освіти в сучасних умовах:  Формування і розвиток гармонійно розвиненої особистості, формування покоління людей, котрі мислять і працюють по-новому, вміють самостійно здобувати знання і готові навчатися протягом всього життя з метою самореалізації.  Педагогічний колектив продовжить працювати над завданням: сформувати в особі сьогоднішнього школяра конкурентоспроможну особу, створення умови для самовизначення, самовиховання та самореалізації особистості, формування її життєвих компетентностей.

Метою  методичної роботи  у 2019 – 2020 н.р. є створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизується в завданнях:

 • створити в школі інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо. Напрямами опосередкованого інформування можуть бути сучасні тренди в освіті, успішні практики, педагогічні відкриття, альтернативні думки, дискусії тощо;
 • створити методичну афішу —  анонс науково-методичних заходів, які будуть  проводитися на шкільному, районному (міському), обласному та всеукраїнському рівнях ( тренінги, квести, семінари, конференції, екскурсії, коучинги), які проходять як у робочі, так і у вихідні дні;
 • створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
 • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку,  індивідуального плану професійного вдосконалення;
 • спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи,  спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя.
 • розширити  і поглибити роботу  з обдарованими дітьми;
 • пошук шляхів підвищення якості навчальних досягнень учнів з базових предметів;
 • удосконалити  психолого-педагогічну  освіту вчителів;
 • стимулювати педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями; 
 • залучати  вчителів до якісної діяльності та функціонування шкільного веб-сайту;
 •  сприяти поширенню педагогічного досвіду вчителів школи у фахових виданнях;

Це має забезпечити результат: задоволення професійного інтересу кожного вчителя, високий рівень його особистісного професійного розвитку, що виявляється в удосконаленні педагогічної діяльності та підвищенні якості знань учнів.

Аналіз виховної роботи

Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів  за 2018-2019 навчальний рік

Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота школи орієнтуються  на  нормативно – правову базу з питань  виховної роботи, а  саме Закони України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді» , «Концепцію національно — патріотичного виховання»,  «Концепцію громадянського виховання» , «Національну доктрину розвитку освіти» , «Конвенцію про права дитини» ,  «Декларацію прав дитини»  та нормативно – правові акти, документи  Міністерства освіти і науки України, обласного та районного управління освіти, відділу освіти Слов’янської райдержадміністрації       «Про організацію виховної роботи в закладах освіти Слов’янського району у 2018/2019 навчальному році» № 121  від 30.08.2018 та закону України « Про загальну середню освіту», органів місцевого самоврядування.

  Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована проблемній темі  школи «Креативне навчання та виховання учнів  на засадах духовності». 

 У 2018-2019  н. р. в Долинській загальноосвітнійшколі І-ІІІ ступенів були проведені за­ходи з різних напрямків виховної роботи, а саме:

 • Превентивне виховання;
 • Громадянське (правове)виховання;
 • Національно  -патріотичне виховання;
 • Морально- етичне виховання;
 • Художньо-естетичне виховання;
 • Формування  здорового способу життя;
 • Родинно-сімейне виховання;
 • Профорієнтаційне виховання.

Окремо була запланована та реалізована виховна робота з категорією талановитих та обдарованих учнів за окремо розробленими планами всебічного розвитку особистості. Особливої уваги приділялася робота з учнями, схильними до протиправної поведінки.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання. Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню патріотичної роботи.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2018-2019 н. р.   працювало 2 класоводи 1-4 класів, 6 класних керівників 5-10 класів,  1 педагог-організатор, практичний психолог, заступник директора з НВР, керівники гуртків та вчителі — предметники. Усі класні керівники багато уваги приділяють своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, зміцненню контактів з батьками, взаємодії з учителями – предметниками.

Згідно Річного плану школи з виховної роботи «Про проведення місячника безпеки життєдіяльності» у навчальному закладі на початку навчального року пройшов Місячник безпеки життєдіяльності «Увага! Діти на дорозі!». Під час, якого відбулися класні виховні години знавців правил дорожнього руху «Дорога до школи, дорога до дому» та  «Безпечна поведінка учнів» серед учнів 1-9-х класів, підготовлені і проведені силами учнів класів та їх класними керівниками. Проведені виховні години на теми з попере­дження дорожнього травматизму та безпеки руху пішоходів («Безпека на дорозі – безпека життя»). Проведено практичне заняття – гру «Веселий велосипедист» з учнями 5-9 класів. Проведено конкурс на  кращий малюнок, фото та колаж з тематики «Увага! Діти на дорозі». Включено до тематики батьківських зборів питання попередження дитячого дорожньо – транспортного травматизму, звернувши увагу на те, що у більшості випадків під час багатьох дорожньо-транспортних пригод, діти знаходяться на вулиці з батьками.

         У перший день занять, а також наприкінці кожної чверті перед канікулами, в усіх класах проводяться інструктажі з ТБ, ПДР, ППБ та правил поведінки в громадських місцях. Крім того, протягом І семестру класними керівниками були проведені профілактичні бесіди про безпечне використання природного газу у побуті, правила протипожежної безпеки, профілактики гострих кишкових та вірусних респіраторних інфекцій тощо, а у листопаді проведено тиждень знань з безпеки життєдіяльності, в якому були проведені Тематичні виховні години та поновлені куточки здоров’я.

Робота з превентивного виховання  у школі здійснюється у таких напрямках:

1)У вересні було проведено вивчення психодіагностичного стану учнів та розроблено план роботи з ними. До роботи з цією категорією учнів були залучені класні керівники, шкільний психолог, батьки, адміністрація.

 •   2)Уточнено списки дітей, яких необхідно поставити на внутрішкільний облік (до 30.09.2018р.) Разом зі шкільним психоло­гом аналізується вплив сім’ї на виховання учнів і планується індивідуальна робота з уч­нями та їх батьками.

       3) Щомісяця  проводяться засідання Ради профілактики.

 • 4)На батьківських зборах порушене питання правового виховання учнів (11.09.18р.)). Проведено бесіди з батьками про заборону перебування дітей на вулиці у пізній час, нічне відвідування  клубів, кафе,барів.

5)Включено до плану виховної роботи бесіди  з учнями про шкідливий вплив алкоголю, куріння, наркотиків на організм підлітків, проводяться виховні години з правової тематики(Конкурс «Юні знавці права»» 1,3 кл. Хвилинка-настанова «Правила поведінки в школі, в класі, на уроці, на перерві», 2,4кл. «Права і обов’язки дітей та батьків» (год. спілкування), 5 кл. «Щоб душа була здоровою», 6 кл. Конкурс-гра  «Знавці права», 7 кл. Виховна година «Конвенція ООН про права дитини», 8кл.Бесіда «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності».9 кл. Україна розквітне, я допоможу!»,10кл., Виховні години «Коли витівка стає правопорушенням», 1,3 кл. Правовий букварик, 2,4кл. Ти, я, він, вона – разом дружна ми сім`я (конкурсно – розважальна програма), 5 кл. Година спілкування “Добрі справи прикрашають людину”, 6 кл. Виконуй обов’язки, поважай правопорядок  і закон, 7 кл. Приступи дитячої жорстокості”, 8 кл. Насильство у сім’ї що робити?10 кл. Конфлікти – це народження істини чи загострення ситуації?, 9 кл.), акції «Безпечний Інтернет», «Stopsexsting»,

6)До 20.11.2018р. уточнено дані про зайнятість підлітків у позаурочний час, сприяємо  залученню їх до роботи у гуртках, клубах, секціях, що працюють у школі. Забезпечили змістовне дозвілля та зайнятість неповнолітніх під час канікул.

7)Посилено контроль за відвідуванням учнями школи: класні керівники своєчасно інформують адміністрацію школи про випадки пропуски уроків.

8)Проаналізовано питання працевлаштування випускників 9,11 класів. Довідки про подальше місце навчання в наявності.

9)Скоординовано план спільних заходів із службою у справах сім’ї та молоді району, службою у справах неповнолітніх.

10)Організовано перегляд учнями відеофільмів з метою запобігання протиправної поведінки.

11)Забезпечено наявність у шкільній бібліотеці постійно діючих стендів літератури з тематики профілактики шкідливих звичок та батькам, учням.

12) Навчально  — методичноюкомісією класних керівників (голова НМК Переметчик Н.В.) запланована і проводиться  з батьками учнів така робота:

 • Ознайомлення з психолого-педагогічними методами дослідженнясоціуму, сім’ї (психологічне діагностування раннього виявлення шкідливих нахилів) (вересень)
 • Спілкування в конфліктних ситуаціях.  Профілактика ВІЛ/СНІД, туберкульозу (грудень)

У школі працює Рада з профілактики правопору­шень (проведено 6засідань).

 Згідно з річним планом проведенотиждень, місячник правового виховання, уході якого проведено Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди 70 річниці  проголошення Загальної декларації прав людини,виставку літератури правового змісту «Закон і ми»,зустріч  учнівської молоді із спеціалістами  ЦСССДМ «Тобі для власного захисту», прокурорами та поліцейськими Слов’янського району, заходи щодо профілактики насильства та жорстокого поводження з учнями (Бесіда про мирні та коректні стосунки, права тавідповідальність, анкетування з метою виявлення схильності до агресивної поведінки (булінг),виховний захід  «Міжнародний день толерантності»).

Постійно ведеться робота з попередження расизму, виховання толерантного ставлення до людей.

    Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми, схильними до девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

     Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками. Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин. У 2018-2019 навчальному році класними керівниками були відвідані  категрійні сім’ї за місцем проживання, обстежені їхні житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Класними керівниками постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль цих сімей.

    Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях НМК класних керівників.

     У 2018-2019  н. р.  активно діяла НМК. Були проведені засідання, на яких розглянуто такі питання:

 • Особливості організації  виховного  процесу  в 2018-2019 навчальному році.  Планування виховної роботи у школі. Огляд сучасної літератури з питань виховання.
 • Основна мета і функції виховної години.
 • Інформація  про нормативні документи на допомогу класному керівнику.
 • Сучасні підходи до проведення класних годин.
 • Інтерактивні форми виховання.
 • Правовиховна  робота класного керівника.
 • Урізноманітнення форм роботи з питання збереження життя та діяльності дітей.

        У рамках художньо-естетичного виховання та творчого розвитку особистості в школі проводяться традиційні загальношкільні свята: «Перший дзвоник», «День вчителя», «Привітання святого Миколая», «Новорічні свята».У школі проведено виховну годину до Дня людей похилого віку, літературний ринг «Про дружбу, доброту та чуйність», 1,3 кл., класну годину «Книги – вірні друзі», 2,4 кл. Книга – це скарбничка знань (екскурсія до бібліотеки), 5 кл. годину спілкування «Добрі справи прикрашають людину», 6 кл., круглий стіл  «Заповіді людяності», 7 кл., бесіду «Шануймо старших», 8 кл., бесіду «Мистецькі шедеври», 10 кл.., операцію «Новий рік» (Виготовлення прикрас до свята), 1, 3 кл., Екологічну гру  «Друзі природи», 2, 4 кл., «Майбутнє країни – талановита дитина»(бесіда), 5 кл., «Наука про красу», 6 кл., операцію «Різдв’яний настрій», 7 кл., «Комп’ютер чи книга», 8 кл., «Зростає особистість,  зростає — країна», 10 кл., відеолекторій  з обговоренням фільму«Привид опери», екскурсія до бібліотеки, виставка малюнків.

Особлива увага педагогічного колективу школи приділялась мотивації участі учнів до участі у конкурсах, фестивалях, змаганнях, а саме у таких:

 • Обласний конкурс краєзнавства «Донбас — екскурсійний»
 • «Донбас заповідний»(Така відома невідома природа)
 • Обласний конкурс «Тварини- наші друзі»
 • Привітання до Дня захисника Вітчизни
 • Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина — Україна»
 • Літературно – музичний фестиваль «Розстріляна молодість»
 • Обласна правоохоронна  акція  «Стоп,  Сміття»(екологічний проект)
 • Районний етапу обласного конкурсу «Краса рідного краю»
 • Районний етап обласного художнього конкурсу «Зимові візерунки»
 • Районний етап обласної виставки – конкурсу «Віфліємська Зірка»
 • Регіональний конкурс малюнків до оповідань і казок В. Сухомлинського.  

В усіх названих конкурсах,  фестивалях і  змаганнях учні посіли призові місця.

Формування здорового способу життя.

Щорічно вживаються заходи щодо покращення оздоровчої роботи серед школярів. Питання про стан фізкультурно-оздоровчої роботи в школі розглянуто на засіданні педагогічної ради та на нарадах при директорі.

 1. Протягом першого тижня вересня 2018 року в рамках Олімпійського тижня був проведений Олімпійський урок, конкурс малюнків «Азбука здоров’я, 1,3 кл., уявна гра-мандрівка «До країни здоровʼя, 2, 4 кл. «Ми – спортивна нація(спортивні змагання)», 5 кл. “Спартакіада  ігор», 6 кл. бесіда «Олімпійські ігри: сходинки історії»,  7кл., «Молодь обирає здоровий спосіб життя», 8 кл., мандрівка до острова «Здоров’я, 10 кл., «Твоє життя – твій вибір», 9 кл.
 2. .Щоб активізувати роботу щодо підготовки спортсменів до районних та обласних змагань, прийнято рішення про створення гуртка «Спортивні ігри», всього займається дiтей у спортивних секцiях 21учень. До занять в спортивному  гуртку залучені діти-сироти, діти із малозабезпечених і багатодітних сімей.
 3. Виховні години, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІД
 4. Виставка плакатів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
 5. Участь в районних та обласних змаганнях серед ЗНЗ . 
 6. Проведення комплексних спортивних заходів із військовослужбовцями.
 7. Згiдно затвердженого плану спортивно-масової роботи, у школi було проведено чемпiонати збаскетболу,волейболу, шахiв,тенiсу,спортивнi змагання «Козацькiрозваги», «Джура»,тиждень фiзкультури, днi здоров’я.
 8.   У вересні 2018  року проведені профілактичні медичні огляди учнів щодо віднесення їх до відповідних груп здоров’я, здійснюється впровадження медико-педагогічного контролю за станом здоров’я учнів ЗНЗ.За результатами медичного огляду до спецмедгрупи було віднесено 22 учні. Всі вони відвідують заняття з фізкультури, виконуючи диференційовані завдання.
 9. З метою пiдвищення руховоi активностi учнів протягом  навчального дня з учнями 1 – 10  класів на кожному уроці проводяться фізкультхвилинки, згiдно спецiального графiка на великих перервах – рухливі ігри з учнями 1 – 4 кл. ,танцювальнi флешмоби з учнями 5-11 класiв . З метою запобігання травматизму на уроках фізичної культури та під час проведення позакласної роботи обов’язково проводиться вступний та цільовий інструктаж з учнями та вчителями.

Національно – патріотичне  вихованняє пріоритетним аспектом виховної роботи у школі, зорієнтованим на українську культуру, мову, національно-патріотичні традиції. В основу національного виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи. Проводяться конкурс знавців рідної мови, конкурс читців, конкурс знавців народної казки, виставки, диктант єдності.Патріотичне виховання – основа, на якій ґрунтується суспільство держави. Стати громадянином, тобто свідомим членом суспільства, відданим сином Вітчизни, дуже непросто. Громадянином не народжуються. Виховувати в дитині громадянина – це означає навчати її жити заради Батьківщини. Із цією метою в школі проведеноКозацький КВК, 1,3 кл., Конкурсна програма до дня армії «Нумо, хлопці», 2,4 кл. Я – громадянин сильної держави (Брейн – ринг), 5 кл., Урок пам’яті “Герої не вмирають”, 6 кл., година спілкування « Україна пам’ятає», 7 кл., Бесіда “Ти – майбутній захисник Вітчизни”, 8 кл., «Визволення Донбасу від німецько — фашистських загарбників», 10 кл., Є така професій – захищати Вітчизну, 9 кл., Свято мужності і честі, 1,3 кл. Що необхідно знати про національну символіку, 2, 4 кл. Хто не шанує видатних людей свого народу, сам не вартий  пошани (круглий стіл), 5 кл. Ніхто не забутий, ніщо не забуте, 6 кл. Ми – єдиний народ, 7 кл., Дорогами війни, 8 кл., Рідну землю, рідний край знай, люби, оберігай, 10 кл., Життя не вічне – вічні людські цінності, 9кл., Виховні години З Україною в серці живу, 1, 3 кл.,Покрова, 2,4 кл. Героями не народжуються, героями стають( літ. вікторина), 5 кл., Хай цвіте щаслива моя Україна , 6 кл. День українського козацтва , 7 кл. Щоб у серці жила Україна , 8 кл. Україна — козацька мати, 10 кл. Козацької слави вірні нащадки, 9кл.,,Урочиста лінійка,присвячена річниці завершення Другої світової війни, Операція «Пам`ятник».

Низка заходів національно-патріотичного напрямку розвивала в учнів любов до рідної землі, гордість за своє історичне минуле, повагу до звичаїв, традицій, культури, духовних надбань нашого народу. Через концепцію національно-патріотичного виховання в учнівської молоді формувалася повага до державних символів, свідомого дотримання правил поведінки щодо державних символів в повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів. В усіх класних кімнатах оформлені куточки з державною символікою.

З метою виховання в учнів поваги до традицій українського народу було проведено такі заходи:

— День козацтва;

— Загальношкільна лінійка до Дня української писемності та мови;

— всеукраїнський радіодиктант національної єдності;

— заходи до дня Соборності України;

— заходи з нагоди народження Т.Г. Шевченка;

— заходи до Міжнародного дня мови;

Зокрема, значна увага приділяється відзначенню Дня героїв Небесної сотні, уроки мужності до річниці визволення України від німецько-фашистських  загарбників, вшанування воїнів АТО та воїнів, що брали участь у воєнних діях на території інших держав.

Учні брали участь в урочистостях з відзначення дня Пам’яті та Перемоги над нацизмом у Європі, у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

Основна мета громадянського виховання — сформувати свідомого громадянина, якому притаманні високі моральні ідеали суспільства, любов до Батьківщини, відповідальність за виконання громадянського обов’язку. Мета громадянського виховання визначає основні його завдання:

 1. забезпечення оволодіння школярами системою знань, необхідних для виховання громадянина;
 2. формування умінь, необхідних для участі учнів у житті суспільства, реалізації його ідеалів і цінностей;
 3. створення умов учням для набуття досвіду громадянської дії; формування у школярів потреби в громадянській поведінці, виховання у школярів якостей громадянина України.

Виконуючи поставлені завдання, у школі проведено такі заходи:

Бесіда «Державні символи нашої Батьківщини», 1,3 кл. Урок громадянської освіти «Поговоримо про добро і зло»2, 4 кл. Бесіда Національні символи України, 5 кл. Ти – громадянин України”, 6 кл. заочна мандрівка «Країна, в якій я живу», 7 кл. Бесіда “Символи України”, 8 кл. Вітчизна, як мати — у світі одна, 10 кл,  Героями не народжуються, героями стають( літ. вікторина), 5 кл.Хай цвіте щаслива моя Україна , 6 кл.,. Щоб у серці жила Україна , 8 кл.., Свято мужності і честі, 1,3 кл. Що необхідно знати про національну символіку, 2, 4 кл. Хто не шанує видатних людей свого народу, сам не вартий  пошани (круглий стіл), 5 кл. Ніхто не забутий, ніщо не забуте, 6 кл. Ми – єдиний народ, 7 кл., Дорогами війни, 8 кл., Рідну землю, рідний край знай, люби, оберігай, 10 кл., Життя не вічне – вічні людські цінності, 9кл.,шкільні заходи «100- річчя української революції», «невиплакані сльози України »(до дня вшанування жертв голодомору 1932-33 рр.), «Герої небесної сотні», до річниці створення Академії наук України.

Морально – етичне виховання

Морально-етичне виховання – сприяє розвитку у дітей  таких якостей, як доброта, людяність, щирість, повага одне до одного, до живої і неживої природи. Учні відкривають для себе незаперечну істину: кожна людина, що приходить у світ, є унікальною особистістю. З цією метою у школі проведено такі заходи:Виховна година до Дня людей похилого віку , Літературний ринг «Про дружбу, доброту та чуйність», 1,3 кл. Класна година «Книги – вірні друзі», 2,4 кл. Книга – це скарбничка знань (екскурсія до бібліотеки), 5 кл. Година спілкування “Добрі справи прикрашають людину”, 6 кл. Кр.ст. «Заповіді людяності», 7 кл. Бесіда “Шануймо старших”, 8 кл. Бесіди «Мистецькі шедеври», 10 кл…, Бесіда з елементами інсценування «Слова ввічливості» 1, 3 кл. Бесіда «Вихована людина. Яка вона?», 2,4 кл. Бабусина наука (театралізована кл. год.), 5 кл. Усний журнал “Милосердя у нашому житті”,6 кл. Операція «Нагодуй птахів», 7 кл.Життя дається на добрі справи , 8 кл. Моральний ідеал, та його місце у житті людини,10 кл. Ввічливість і повага- окраса людської душі,9кл., Година спілкування Світ моїх захоплень, 1,3 кл. Розгляд життєвих ситуацій «Як би я вчинив…», 2,4 кл. Старовинна хата(конкурсів малюнків), 5 кл., “Я зичу вам доброго дня”, 6 кл., вікторина «Квіти – посмішка природи», 7 кл., Прощати – значить любити, 8 кл., Ввічлива людина, 10 кл. Як достойно подолати труднощі та випробування?, 9.

Робота з морально-естетичного виховання  була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялось вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях, свідомого дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості

Профорієнтаційне виховання

Трудове виховання – прищеплює працелюбність і шанобливе ставлення до праці, формувати творчий підхід до вибору майбутньої професії, цілеспрямованість, уміння планувати своє життя. У цьому напрямку проведено такі заходи: прибирання класних приміщень;оформлення класних кімнат і кабінетів;ремонт підручників;чергування в класі, школі, їдальні; благоустрій шкільного подвір’я;насадження кущів та дерев;створення клумб; Ситуаційно-рольова гра «Труд на радість собі і людям», 1, 3 кл. Інформаційний бюлетень «калейдоскоп професій», 2, 4 кл., У мене буде – щасливе життя,5 кл, Професії від А до Я”, 6 кл., круглий стіл «Розповідь про людей, які працюють поруч», 7 кл., “Професії наших батьків, 8кл., «Любов до професії — основа майстерності», 10 кл., Як пройти співбесіду? (тренінг), 9кл., Година спілкування «Ким бути? Яким бути?», 1,3 кл. Діалог «Професії моїх батьків»,2,4 кл., “Мандрівка по ярмарку професій” , 6 кл. Подорож Чомучки у світ професій, 7кл., Бесіда “Чи готовий я до вибору професії”, 8 кл. «Любов до професії — основа майстерності», 10кл.

Родинно – сімейне виховання

Родинне виховання – запорука доброго розвитку не лише окремої особистості, але й українського народу. Родинне виховання ґрунтується на тісній співпраці батьків з педагогічним колективом школи. За І семестр у школі проведено такі заходи:Конкурс сімейних плакатів «Бережемо здоров’я!», 1, 3 кл. Традиції моєї родини, 2, 4 кл. Крок назустріч (конкурсно – розважальна програма), 5 кл. Мій родовід, 6 кл., Подорож до  країни прізвищ, 7 кл., Родинна вітальня, 8 кл., Бесіда: «Про повагу до матері та батька, бабусям  і дідусям, братам  і сестрам», 10 кл., Сімейні реліквії, 9кл.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
на 2019–2020 Н.Р.

МЕТА: формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

ЗАВДАННЯ:

 • формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури;
 • формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення;протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
 • формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;
 • виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 • виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;
 • формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.

Аналіз роботи учнівського самоврядування «ТОР»

Організація дитячого самоврядування «ТОР» у 2018-2019 навчальному році проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу.Разом зі звичайною роботою з реалізації основних завдань самоврядування, пошуком та розвитком творчих особистостей, створено сприятливы умови для плідної роботи команди. Для цього було прийняте рішення про проведення засідань кабміну щотижня та постійна участь у роботі діючої районної школи «Лідер» для президентів шкіл та лідерів учнівського самоврядування, на заняттях в якій діти отримували необхідні знання, уміння та навички лідера колективу.

  Протягом року проводились тематичні та робочі лінійки. Тематичні були спрямовані на формування свідомої поведінки школярів, профілактику наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, запобігання нещасних випадків та попередження правопорушень, а також присвячувалися визначним подіям в житті суспільства.

З метою формування особистої культури школярів, естетичного виховання учнів проводився рейд «Урок».

Приділялося багато уваги організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. Проводилися тематичні музичні вечори та різноманітні заходи.

Організацією учнівського самоврядування «ТОР» було зроблено немало відповідальних справ:

Засідання активу дитячого самоврядування по затвердженню планів роботи на рік та служб парламентів самоврядування, у які входять служби

 • Дисципліни і порядку;
 • Освти і науки;
 • Культури і дозвілля;
 • Спорту і здоров’я;
 • Екологічна служба, які відповідають за забезпечення порядку в школі, контроль за відвідуванням занять учнями, проведення круглих столів, організацію дозвілля, свят, змагань, організацію збереження шкільного майна, підручників, електроенергії, самообслуговування в класах, контроль за дотримання санітарно – гігієнічних вимог, організацію роботи з благоустрою території школи, участь у розробці плану роботи шкільного самоврядування  школи на рік, надання допомоги молодшим школярам у пришкільному таборі.

Президент шкільного самоврядування – Фастова Анастасія, учениця 9 класу, прем’єр – Остришко Дмитро, учень 10 класу, секретар – Мацуй Юлія.

За 2018-19 н.р. діти взяли активну участь в організації шкільних заходів, районних та обласних, де займали призові місця.

На рівні школи :

 • Конкурс виробів з природного матеріалу «Осінній вернісаж» (5 кл. – 1 м., 7 кл. – 2 м. , 6 кл. – 3 м.);
 • Акція «Вітамінка» » (7 кл. – 1 м., 5 кл. – 2 м. , 9 кл. – 3 м.);
 • До дня Землі  висаджено дерева на пришкільному дворі;
 • Конкурс малюнків до дня Землі

На рівні району:

 • Конкурс «Знай і люби свій край» ( 1 – 3 місце, 3 – 1-х міясця)
 • Великодній диво грай» ( 1 – 1-е місце, 3 – 3-х місця);
 • «Збережемо природу» (2- 2-х м., 6- 3-х  м.);
 • «Віфліємська зірка»  ( 1- 1-е м., 1- 2-е м.);
 • «Зимові візерунки» ( 1-3-е м , 1- 2-е м.);
 • «Мій Всесвіт» (2- 2-е м.);
 • Фестиваль до Всесвітнього Дня Землі (1- 2-е м.,1- 2-е м., 2- 3 іх м.).

На рівні області:

 • Науково – пошукова краєзнавча робота «Донбас екскурсійний»( Фастова А., Фастова Н.)- 2 місце;
 • «Донбас заповідний» -« Така відома невідома природа» (Переметчик М.) – 2 місце;
 • Конкурс «Краса рідного краю», малюнки (Фастова А – 1 місце, Гребеніков Я. – 2 місце, Буртаєва А. – 3 місце);
 • Конкурс «Тварини – наші друзі» (участь).

 На Всеукраїнському рівні:

 • Фестиваль художньої творчості читців  (2- 2-е м.);
 • Краєзнавча експедиція  « Моя батьківщина – Україна» (1- 1-е м.);
 • Конкурс малюнків  « Я маю право»;
 • Фестиваль – конкурс «Я обираю здоров’я» у номінаціях: Плакати «Мама, папа, я – спортивна сімя» (6 кл.), «Звільняю від будь – якої залежності»  (Пашина Ю.), «Спорт – це здоров’я» (Фастова Н.);
 • Конкурс вікторин «Бережи здоров’я змалку» (початкові класи);
 • Фото – конкурс «Молодь обирає здоров’я»  (Фастова А.)

Члени учнівського самоврядування  на Різдво поздоровляли жителів похилого віку села Долина  та Краснопілля  і дарували власноруч виготовлені подарунки, відвідали   Святогірську Свято – Успенську лавру з різдвяними привітаннями.

Мета та завдання

учнівського самоврядування на 2019 – 2020 н.р.

Мета:

 • формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної гідності, надання учням можливості виявити себе на ділі;
 • розвиток організаторських здібностей в учнів школи, залучення їх до проведення навчального та виховного процесу;
 • виховання національної свідомості, соціальної активності особистості ;
 • любові до рідної землі свого народу;
 • формування правової культури, естетичного світовідчуття; прищеплення та розвиток моральних почуттів;
 • організація здорового способу життя .

Завдання: 

 • формування і розвиток гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією , почуттям національної свідомості.
 • участь у розробці плану роботи на навчальний рік;
 • підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;
 • забезпечення порядку в школі: організація чергування по школі, в класах;
 • організація пізнавальної , фізкультурно-оздоровчої діяльності ;
 • організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі;
 • організація роботи зі збереження шкільного майна;
 • організація роботи із благоустрою території школи;
 • контроль за відвідуванням учнями школи;
 • заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;
 • організація змагання-конкурсу між класними колективами на звання
 • «зразковий клас», «громадсько-активний клас».

Розділ VІ.  Медичне обслуговування учнів та працівників

     У медичній роботі адміністрація керувалась відповідними нормативними документами — Законами України; Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процессу ДСанПіН 5.5.2.008-01 тощо.

     Пріоритетними напрямками роботи були:

 • Контроль та облік проходження учнями обов’язкових поглиблених медичних профілактичних оглядів;
 • здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання:
 • щоденно суворо контролювалось дотримання повітряно-теплового режиму у кабінетах,правил особистої гігієни персоналом та учнями,
 • проводилось щоденне вологе прибирання приміщень з використанням дезинфекційних засобів.

      В школі немає спеціально обладнаного медичного кабінета та медичної сестри, яка б обслуговувала учнів і працівників школи, постійно вела нагляд за здоров’ям дітей, якістю харчування, тісно співпрацювала із батьками, вчителями, класними керівниками та адміністрацією навчального закладу,але медична  сестра Долинського ФАПу Полякова І.В. відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків, знаходить підхід до дітей, надає кваліфіковану допомогу та рекомендації, постійно контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчальному закладі, проводить тематичні бесіди з учнями, долучається до участі у загальношкільних заходах,вона контролює розподіл на групи за станом здоров’я відповідно до медичних довідок. Відповідно до медичних показників учні розподілені на групи: до основної групи належать – 68 учнів, до підготовчої –11 учнів, до спеціальної – 2 учні (табл.), звільнених від уроків фізичної культури згідно довідки ЛКК немає.

Відповідно до цих списків видається наказ по школі та оформлюються листи здоров’я у класних журналах.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у червні – липні. Працівники їдальні проходять медичні огляди тричі на рік. Огляди відбуваються за рахунок власних коштів працівників школи. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

Розділ VІІ.  Організація харчування учнів


     Основними завданнями закладу в організації харчування є :

1. Формування здорової особистості.

2. Забезпечення сприятливих умов для успішного навчання.

3. Створення сприятливих умов для організації раціонального харчування учнів.

4. Забезпечення гарячим харчуванням.

5. Безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій.

6. Забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки харчування.

7. Охоплення повноцінним харчуванням якомога більше дітей шкільного віку.

8. Здійснення систематичного виробничого контролю адміністрацією, господарчою службами за якістю шкільного харчування.

     Це питання протягом 2018-2019 н. р. було під постійним контролем адміністрації відповідно до закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказів відділу освіти Слов’янської РДА. 

     Організація гарячого харчування учнів здійснювалася у шкільній їдальні, яка відповідає вимогам нормативних документів, згідно примірного  меню, погодженого державною санітарно-епідеміологічною службою.

      Гарячі сніданки організовано для учнів 1-4 класів пільгових категорій та за батьківські кошти.  Харчуванням охоплено _ учнів,

Розділ VІІІ.   Соціальний захист

     На виконання Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в закладі було оформлено соціальні паспорти по класах. Класні керівники у співпраці із практичним психологом зібрали відповідну документацію та розмістили її за категоріями.

     Діти, які належать до пільгового контингенту, відвідують гуртки та секції, беруть активну участь в житті закладу та села. Була організована робота з учнями, які потребують соціального захисту (діти внутрішньо переміщених осіб). Налагоджена активна співпраця адміністрації закладу, класних керівників, практичного  психолога по вирішенню питань з учнями пільгових категорій. Учні школи  долучилися до акцій «Від серця до серця», до Дня святого Миколая.     Взагалі, діти, які потребують елементарної соціально-психологічної підримки є у кожному класі. У першу чергу з ними працюють класні керівники, які добре знають своїх вихованців і проблеми в їх родинах, уважно спостерігають за ними, довірливо спілкуються і намагаються допомогти. Педагогічна майстерність і чуйність педагогів дають результат. Наприклад, діти з 2 та 7  класів, які перебували на довготривалому лікуванні повернулися у дружні колективи й опанували пропущений навчальний матеріал

Розділ ІХ.   Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

     Робота педагогічного колективу Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Організація роботи з охорони праці контролюється адміністрацією закладу. Вона включає постійний контроль за станом охорони праці; перевірку знань з ОП новопризначених працівників; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із охорони праці та безпеки життєдіяльності; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивного  залу, майданчиків, майстерень і контроль за їх діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

     На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, виїздами на змагання, олімпіади, конкурси, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці, а записи у класних журналах ведуться відповідно на спеціально відведених сторінках.

     З техніки безпеки протягом навчального року видаються і виконуються відповідні накази, наприклад:  «Про дотримання правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів»,  «Про посилення пожежної та техногенної безпеки у школі в осінньо-зимовий період 2018/2019 року», «Про підвищення рівня  санітарної освіти учнів щодо профілактики сказу», «Про запобігання проявам терористичних актів», «Про проведення тижня безпеки життєдіяльності» тощо.

     З метою забезпечення високої готовності та організованості, вироблення стійких навичок цивільного захисту  у випадку загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, виробничих аварій, катастроф, стихійних лих  двічі на рік проведиться  День цивільного захисту. У процесі підготовки до Дня ЦО в школі в повному об’ємі був реалізований план підготовки до Дня ЦЗ.и  До проведення тематичних уроків були залучені класні керівники, вчителі фізкультури, основ здоров’я та предмету «Захист Вітчизни». Всі виховні заходи пройшли на достатньому рівні.  В ході тренувальної евакуації з приміщення школи (відпрацювання ввідної команди «Увага! Всім! Пожежа!») учні та вчителі організовано звільнили приміщення школи у заплановані терміни (до 3 хв.), вишикувались на майданчику для евакуації, виконали перекличку та доповіли про евакуацію.

      Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

     Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди.

     Завгоспом систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.     Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, тижня фізкультури,  виховні заходи про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

    Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення та відпочинок  школярів у пришкільному таборі «Сонячне місто». Цього року вихованцями табору стали 71  учень школи (82%). Під час оздоровлення у таборі проведено цікаві масові заходи: концерти, вистави, екскурсії, конкурси, розваги, гурткова діяльність. Діти були забезпечені дворазовим повноцінним гарячим харчуванням.

Аналіз дитячого травматизму

     У період 2018-2019 н.р.  року під час навчально-виховного процесу не були травмовані ні  учні, ні вчителі. У закладі  активізовано роботу щодо профілактики травматизму. Протягом року було проведено два Тижні безпеки життєдіяльності, щотижнево проводилися тематичні бесіди з безпеки життєдіяльності, регулярно – інструктажі з техніки безпеки із записами до класних журналів. Перед поїздками учнів на екскурсії, олімпіади і конкурси проводилися відповідні інструктажі із записами до журналів інструктажів з ТБ, оформлено класні  куточки безпеки для батьків та дітей. З метою запобігання травматизму та виховання культури поведінки під час перерв чергують вчителі та адміністрація  згідно графіків чергувань по школі.

Розділ Х. Співпраця з батьками


     Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес, тому педагогічний колектив постійно тісно співпрацює із батькіками вихованців з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школярів. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Протягом навчального року адміністрація, класні керівники працювали у тісному зв’язку із батьківською громадськістю. Проводились засідання Ради школи, батьківські збори. Батьки залучались до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу, до проведення різноманітних заходів.

     Слова щирої вдячності хочеться сказати усім батькам, які долучаються до шкільного життя (чи то захід, чи то ремонт), розуміють потреби і проблеми  освітнього закладу у сучасних умовах, яким не байдуже те середовище і ті умови, у яких перебуває їх дитина.      За рахунок батьківських коштів робляться ремонти у класних кімнатах, ремонтуються та оновлюються  шкільні меблі,  купуються речі, необхідні для  здорового функціонування закладу.

Розділ  ХІ. Організаційно-адміністративна діяльність

     Структура навчального року, режим роботи школи, навчальні плани затверджені та відповідають чинному законодавству України. Календарно-тематичне планування вчителів проаналізоване адміністрацією школи і затверджене директором школи.

      Робота школи відповідає Закону України «Про мови»: вся документація закладу, наради, педради, засідання ведуться українською мовою.

     Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими МОН України.

     Управління закладом здійснюється згідно плану роботи школи на навчальний рік, плану внутрішкільного контролю, календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників та методичної діяльності. Така система планування, що відпрацьована і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірну роботу закладу.

     У школі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність школи. Вона підключена до мережі Інтернет, що дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, управління освіти, сайтами інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації, вчасно знайомитися з новими документами, проектами. Адміністрація використовує багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як: вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників тощо.
     Так, протягом року вивчався стан викладання української мови, трудового навчання,проводився  класно-узагальнюючий контроль  у 1, 5,  та 9  класах. Перевірявся стан ведення щоденників учнів та робочих зошитів, про що також свідчять довідки та накази. Адміністрація відвідувала уроки малодосвідченихучителів з метою надання методичної допомоги, уроки вчителів, що атестуються з метою вивчення досвіду роботи вчителя.

     Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять, стану навчальної дисципліни та рівня вихованості. За результатами моніторингу адміністрація приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.  Питання, які вимагали колегіального рішення, виносилися на засідання педагогічної ради,  зборів колективу, батьківські збори, про що свідчать протоколи засідань.

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності

Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2019-2020 н. р.

     На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання та інших нормативно-правових документів, спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі, з метою розвитку та поліпшення якості загальної середньої освіти роботу Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів  спрямовано на подальше вдосконалення якості освіти шляхом створення  у школі системи управління якістю освітніх послуг відповідно до національних і міжнародних стандартів.

     У 2019-2020 н. р. діяльність  педагогічного колективу  спрямовано на:

1.Інноваційний розвиток та підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:

— реалізація нового стандарту початкової освіти НУШ;

— створення умов для реалізації  Державного стандарту базової середньої освіти;

— забезпечення морального виховання, впровадження ідеї толерантності в учнівському середовищі;

— впровадження ідей патріотичного виховання;

— широке впровадження ІК-технологій;

— розвитку здоров’язберігаючого середовища дитини та соціалізуючого простору;

— розвитку альтернативних форм професійної підготовки вчителів у міжатестаційний період

— сприяння інноваційній діяльності навчального закладу;

—   забезпечити компетентнісний підхід до організації НВП;

—  зміцнення співпраці  органів учнівського та вчительського самоврядування з сільрадою, батьківською громадськістю;

— здійснити ряд заходів щодо реалізації освітніх Програм інформатизації загальної середньої освіти та роботи з обдарованими школярами;

— підвищити результативність участі школярів у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах та змаганнях;

— забезпечити 100% кількість годин варіативної частини Робочих навчальних планів, оптимізувати їх використання у школі відповідно до потреб учнів, ресурсів освітнього мікрорайону, збільшення відсотка випускників 9 класу, що продовжують навчання в 10 класі;

— активізувати систему профорієнтаційної роботи у школі.

2. Громадська та морально-етична спрямованість виховного простору дитини, соціально-психологічний супровід її соціальної адаптації:

— поліпшити якість функціонування психологічної служби школи шляхом співпраці з районним НРМК;

— здійснювати активну санітарно-освітню та роз’яснювальну роботу серед населення з питань здорового способу життя, профілактики поширення захворюваності на СНІД, алкоголізм та наркоманію;

— підвищити соціальний та правовий захист неповнолітніх, зокрема дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та дітей з асоціальних сімей(за наявності) ;

— систематизувати рейди обстеження життєвих умов дітей пільгових категорій з подальшим наданням відповідної допомоги;

— залучити учнів до громадських видів діяльності, участі у соціальних проектах;

— посилити роль шкільної психологічної служби.

3. З метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників:

—  продовжити роботу з кадровим резервом;

—  упроваджувати інноваційні форми післядипломної педагогічної освіти;

— забезпечити та стимулювати участь працівників школи в районних та обласних семінарах та заходах, професійних конкурсах;

— залучити вчителів до науково-дослідної діяльності, оволодіння інноваційними технологіями та запровадження їх у НВП;

— удосконалювати навчально-методичне, дидактичне  забезпечення вивчення профільних, природничих та гуманітарних дисциплін.

4. У 2019-2020 н. р. працювати над навчально-методичним питанням області.

Сьогодні  педагогічний колектив  має значні резерви та високий потенціал для  удосконалення навчально-виховного процесу та зростання іміджу школи.  Для  цього необхідно:

 • продовжити запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних  інновацій   та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • основну увагу зосередити на якісному засвоєнні навчального матеріалу учнями;                           
 • пожвавити  гурткову роботу;
 • розповсюджувати свій досвід роботи через засоби масової інформації;
 • якісно  і в системі готувати учнів до олімпіад, навчання в МАН, інтелектуальних та творчих конкурсах;
 • проявляти ініціативу і творчість.

    Головними показниками якісних змін мають стати:

—  позитивна динаміка розвитку;

— культура іміджу  вчителів, підвищення якості роботи кожного пе­дагога і якості навчання і виховання учнів;

 • конкурентоздатність випускників, готовність їх жити і творити в інфор­маційному суспільстві;
 • створення мотивації успіху особистості учня і вчителя, щоб заклад став школою успіху і радості для учнів і школою творчості для вчителів.

     Результатом якісної освіти має бути виховання здорового покоління з чіт­кою громадянською позицією, яке хоче і вміє вчитися  впродовж всього життя; покоління свідомих громадян,  здатних збудувати цивілізовану європейську де­ржаву і жити в цій державі.

 Мета та завдання навчально-виховного процесу на 2019-2020 н. р.

Головними завданнями школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомле­ною громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготов­леної до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, від­повідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків лю­дини і громадянина;
 • виховання морально, фізично і психологічно здорового покоління, сві­домого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;
 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні держав­ного стандарту;
 • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, на­укового світогляду, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, за­гальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентностей;
 • забезпечення наступності і безперервності у змісті та організації НВП;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей;
 • оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних тех­нологій, методів і форм навчання та виховання;
 • розробка змістовно-методичного й організаційного аспектів особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивної спрямованості в навчанні обдарованих і здібних дітей;
 • забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його   до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;
 • спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та колекційної роботи  як з учнями, так і з членами їх родин;
 • використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, робота з батьками  та громадськістю;

зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу шляхом залучення підприємств, організацій, громадськості, спонсорів, батьків

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Ми використовуємо файли cookie, щоб Вам було зручніше користуватися сайтом. Закрити